HomeContactSitemap

Photo gallery - Romania, June 2008

Grindul Chituc

Echipa de teren pe grindul Chituc (foto M. Făgăraş)

Cape Midia

European Union Phare
University Ovidius Constanta
Government of Romania

Legal disclaimer:
Acest site web nu reprezintă în mod necesar poziţia oficială a Comisiei Europene. Răspunderea privind corectitudinea şi coerenţa informaţiilor prezentate revine iniţiatorilor site-ului web. Pentru informaţii despre celelalte programe finanţate de Uniunea Europeană în România, ca şi pentru informaţii detaliate privind statutul de membru al României la Uniunea Europeană, vă invită să vizitaţi adresa web a Centrului de informare al Reprezentanţei Comisiei Europene în România.