HomeContactSitemap

PHARE CBC (Proiect de mediu cu impact transfrontalier)

Titlu grant:
Comparative studies regarding the biodiversity of coastal habitats, the anthropogenic impact and the possibilities for conservation and restoration of important European habitats between Cape Midia (Romania) and Cape Kaliakra (Bulgaria)

Cod Perseus: Phare CBC RO2005/017-535.01.02.02
Data semnării grantului: 11 septembrie 2007
Durata proiectului: 14 luni

Beneficiar
Parteneri:
Asociat:
Universitatea Ovidius Constanta
Agentia pentru protectia mediului Constanta
Geoecomar
Universitatea Ovidius Constanta (UOC)
Facultatea de stiintele naturii
Gentia Pontica
 

 

Sursa de finanţare: fonduri PHARE, fonduri bugetare derulate prin Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţei din România şi contribuţia proprie a UOC;

Suma totală a grantului: 96 615,44 euro, din care: contributia Autoritatii Contractante – 85 415,44 euro, co-finantare Universitatea Ovidius Constanta – 9662 euro, co-finantare Getia Pontica Association – 1538 euro;

Locul desfăşurării activităţilor: zona costieră dintre Capul Midia şi Capul Kaliakra

 

Harta activitati

Uniunea Europeana Phare
Universitatea Ovidius Constanta
Guvernul Romaniei

Legal disclaimer:
Acest site web nu reprezintă în mod necesar poziţia oficială a Comisiei Europene. Răspunderea privind corectitudinea şi coerenţa informaţiilor prezentate revine iniţiatorilor site-ului web. Pentru informaţii despre celelalte programe finanţate de Uniunea Europeană în România, ca şi pentru informaţii detaliate privind statutul de membru al României la Uniunea Europeană, vă invită să vizitaţi adresa web a Centrului de informare al Reprezentanţei Comisiei Europene în România.